Dle přání zpracujeme 3D fotometrické skenování zemského povrchu, budov, předmětů a přizpůsobíme model do požadovaného formátu.
Kvalitní zpracování 3D modelu je základním předpokladem pro měření objemů hornin či skládek.

Hlavní výhodou mapování terénů drony je kvalita 3D modelu, rychlost zpracování, přesnost měření objemových hodnot a také cena, která je nesrovnatelně nižší než při zpracování geodetickou kanceláří.

Díky Ortofotomapě je možné měřit jakékoliv vzdálenosti, plochy či objem zemin a dalších materiálů.

Výsledkem může být pasportizace prostoru, či 3D model ve vámi požadovaném formátu.

Zpracování vrstevnic, jednotlivých nadmořských výšek v jakémkoliv bodě jemožno z podkladů odečítat. Rádi k Vám přijedeme a předvedeme možnosti 3D mapování.