Za pomocí UAV - bezpilotních letounů se posouvá hranice dostupnosti Ortofotomapy v obrovské kvalitě. Dříve takové mapy zpracovávali specializované firmy. Dnes je možné snadno pořídit a následně zpracovat 2D mapové podklady s měřítkem, kdy 1px digitální mapy odpovídá i 1cm ve skutečnosti. ( V praxi se zpravidla využívá poměru menšího 1px = 1,6 - 2 cm z důvodu obrovského datového souboru digitální mapy ).


Využití Ortofotomapy:
* Získání nového pohledu a rozměru na vlastní nemovitosti

* Přehledný podklad pro členění nemovitostí

* Časové srovnání mapových podkladů (př. od koupě pozemku - po výstavbu objektu)

Díky nižším nákladům na provoz UAV se takové ortofotomapy stávají dostupné i pro segment domácího použití, zejména při fotografování zahrad či parků.

Příklad ortofotomapy v uživatelském rozhraní Map made easy.