Kam nemůže čert tam nastrčí ženskou praví známé rčení, a my jej doplníme - kam ani žena nemůže, tam pošleme drona :-).

Inspekční práce pomocí UAV usnadňují a zefektivňují kontroling jak nedostupných míst, tak rozlohlých pozemků či budov. Další značnou výhodou je uchování digitálního záznamu. Lze tak i často prokázat provedení zakázky vůči objednateli.